Direct meer informatie over een schip:

Project Hamburg

In Hamburg heeft de Kraanvogel meegewerkt aan de aanleg van een nieuwe warmteleiding vanuit de haven naar de stad. Om deze leiding van haven naar stad te krijgen, moest deze onder twee kanalen door, namelijk het Marktkanaal en het Peutekanaal. De Kraanvogel heeft voor dit project onder water damwand geslagen van de ene naar de andere oever. Op deze manier kon binnen deze damwand een geul gegraven worden. Na het graven van de geul is de leiding met behulp van een catamaran in positie gebracht. Daarna is de leiding afgedekt met zand en konden de damwandplanken weer verwijderd worden.