Direct meer informatie over een schip:

Project Wesel

In Wesel is er een aantal jaar geleden een nieuwe brug geplaatst. De pijlers van de oude brug werden daardoor overbodig en moesten worden verwijderd. Dit werd vermoeilijkt doordat de pijlers in het midden van de Rijn stonden. Om dit veilig te kunnen doen werd een bescherming voor de pijler geplaatst. Die bescherming bestond uit 12 buizen van 30 meter lang, met een gewicht van 30 ton. Deze werden door de Kraanvogel met behulp van een tril blok van 14 ton de grond in getrild. Tussen deze buizen werden dwarsbalken bevestigd. Rondom de pijler is damwand geplaatst, daarna is de pijler droog gepompt en weg gehakt. De IJsvogel heeft assistentie verleend met het afvoeren van materiaal. Na verwijdering van de pijler heeft de Kraanvogel de damwand en de buizen ook weer verwijderd.